top of page

NEWS

住宿優惠專案

台南好康券

Tainan Day Pass

NEWS

NEWS

6666666666666666666.png

台南好康券

*活動主辦:

台南市政府觀光旅遊局
 

*活動日期:
日期:2020年7月15日-9月16日

*使用資格:
凡當天入住之旅客,每晚每人贈送一張

「台南好康券」,以此類推

​使用期限:入住隔天
 

bottom of page